Català   |   Español

Servei de Gestió de Dades Personals
Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679

Accés per contractació

 • Enviar

Documentació:

 1. Informe de Perfil de Risc
 2. Registre d’activitats
 3. Clàusules d’informació
 4. Avisos pàgina web
 5. Contractes d’Encarregat de Tractament
 6. Informe de mesures de seguretat

Funcionalitats

 1. Assegurança de Protecció de dades
 2. Aprovació online de clàusules
 3. Firma online de contractes d’encarregats
 4. Controls periòdics
 5. Contestació de drets de ciutadans
 6. Servei de consultoria, tràmits i defensa jurídica