Català   |   Español   |   English   |   Français   |   Português

Servei de Gestió de Dades Personals
Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i LOPD-GDD 3/2018

Accés a Clients

 • Enviar

Documentació:

 1. Informe de Perfil de Risc
 2. Registre d'activitats
 3. Clàusules d'informació
 4. Avisos pàgina web
 5. Contractes d'Encarregat de Tractament
 6. Informe de mesures de seguretat

Funcionalitats

 1. Assegurança de Protecció de dades
 2. Aprovació online de clàusules
 3. Firma online de contractes d'encarregats
 4. Control periòdics
 5. Contestació de drets de ciutadans
 6. Servei de consultoria, tràmits i defensa jurídica