català   |   Español   |   English   |   Français   |   portuguès

Formulari aprovació de la clàusula AMP01
Informació socis AMPA/AFA


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A.     RESPONSABLE: 

 • AFA IE Tres Fonts de Les Corts, (G08832412)
 • Eugeni d?Ors,2 08028 Barcelona ( BARCELONA )
 • info@ampaceiplescorts.es

B.      FINALITATS:

 • Gestió de l'associació.
 • Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent.
 • Interlocució davant les administracions públiques.
 • Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (menjador, llibres de text, activitats extraescolars...).
 • Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar.
 • Organitzar activitats formatives i soci-culturals.
 • Ús de la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AMPA/AFA.

C.      LEGITIMACIÓ:

 • Execució de l'acord d'adhesió voluntària a l'associació.
 • Consentiment per utilitzar i publicar les imatges. 

D.     DESTINATARIS:

 • Administració pública.
 • Entitats necessàries per a l'execució d'activitats.
 • Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars.

E.      CONSERVACIÓ DE LES DADES:

 • Durant l'acord de permanència a l'AMPA/AFA.
 • Finalitzada l'adhesió es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu   legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats.
 • Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades.

F.       DRETS:

 • Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals.
 • On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte del Responsable.
 • En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 

  AUTORITZO L’ÚS IMATGES DEL MENOR

[   ] SÍ      [   ]  No

 

NOM I COGNOMS / DNI (Pare/Mare/Tutor):

 

SIGNATURA

DATA

AUTORITZACIÓ ÚS IMATGES DEL MENOR